Garantii

OÜ Tespera poolt müüdavate töökoja remondiseadmete garantiitingimused juriidilistele isikutele.

OÜ Tespera müüb remondiseadmeid ja tarvikuid    Remonditehnika.ee    kaubamärgi all

1. OÜ Tespera seadmete müügipunkt asub aadressil Kadaka tee 46 Tallinn

2. Käesoleva müügigarantii andjaks on OÜ Tespera reg. aadress Suvila 21A Tallinn reg.nr. 10220607, tel. 56090929, 6180753.  Müügigarantiiga on hõlmatud kõik garantii andja poolt ostjale müüdud uued seadmed ja tööriistad (edaspidi Asjad).

3. Garantii pikkus on 12 kuud kui müügi hetkel ei ole teisiti kokku lepitud ja kirjalikult fikseeritud.

4. Asja müügigarantii algab asja ostjale üleandmise päevast (kaasaarvatud).

5. Juhul kui sätestatud garantiitähtaja jooksul ilmnevad asjas puudused, mis on hõlmatud garantiiga ning puudusega asi vahetatakse välja uue asjaga või asja puudus parandatakse asja remontimise läbi, kohaldatakse uuele asjale või remonditud asjale esialgset garantiitähtaega ning uue garantiiaja kulgemist ei alga.

6. Asja müügigarantiiga on hõlmatud uue ja seni kasutamata asja tootjapoolsed valmistusvead ning puudused materjalis, millest uus ja seni kasutamata asi on valmistatud.. Asja müügigarantiiga ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud:

1.) seoses asja ebaõige paigaldamisega või

2.) seoses asja mehhaanilise kulumisega või

3.) seoses asja mittesihipärase kasutamisega või

4.) seoses toote puuduliku hooldamisega.

Juhul kui asja tootja on ette näinud ka muid asjaolusid, mille puhul tootja müügigarantii asja suhtes ei kehti, laienevad viimatinimetatud asjaolud ka käesoleva garantii suhtes. Asi tuleb esitada ülevaatuseks seisukorras, millises ta oli puuduse tekkimise hetkel. Peale puuduse tekkimist kujunenud asja seisukorra muutmine Ostja poolt määral, mis segab puuduse tekkimise asjaolude kindlakstegemist muudab müügigarantii kehtetuks. Müügigarantiiga ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud eelnevalt kasutatud ja/või parandatud asja juures selle asja müümisel OÜ Tespera poolt ostjale.

7. Asja müügigarantii alusel kohustub garantii andja finantseerima asja, mille puudused on hõlmatud müügigarantiiga, väljavahetamist uue samaliigilise ja samaväärtusliku puudusteta asjaga või asja puuduste kõrvaldamist asja remontimise käigus. Asja puuduse tuvastamine, asja ümbervahetamine või remont toimub OÜ Tespera töökojas Kadaka tee 46 Tallinn.

8. Ostja või tellija on kohustatud teatama asja puudusest või teenuse puudusest 10 (kümne) päeva jooksul alates puudusest teada saamisest OÜ Tesperale. Ostja või tellija on asja puudusest teatanud, kui OÜ Tespera-le on esitatud:

1.) kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal asja puudus avastati, milles         puudus seisneb, millest võib olla puudus tingitud

2.) ostuarve

3.) asja ostja või tellija nimi ja kontaktandmed.

Vajaduse korral on OÜ Tespera-l õigus nõuda ostjalt või tellijalt täiendavate andmete esitamist. Peale asja puuduse avastamist lõpetab Ostja asja kasutamise ja välistab põhjused, mis võivad asja puudust süvendada.

9. OÜ Tespera on kohustatud 14 päeva jooksul alates Tingimuste punkti 7 alapunktides 1-3sätestatud andmete saamisest (kaasaarvatud), vaatama seadme üle ning otsustama, kas asja puudus on hõlmatud garantiiga. Juhul, kui koheselt on võimalik tuvastada asja puuduse olemasolu ja selle hõlmatus garantiiga, asendab töökoda müügigarantii garantii andja kulul puudusega asja uue asjaga või kõrvaldab müügigarantii garantii andja kulul asja puuduse asja remontimise teel mõistliku aja jooksul. Puudusega asja transpordi ja asjaajamise kulud kannab ostja. OÜ Tespera ei kompenseeri seadme puudusest tingitud tööseisaku põhjustatud kulusid ja saamata jäänud tulusid.

10. Vajadusel teostada põhjalikum ekspertiis asja hõlmatuse kohta müügigarantiiga teeb OÜ Tespera otsuse asja või teenuse puuduse hõlmatuse kohta garantiiga mitte hiljem kui 60 päeva möödumisel asja ülevaatamisest. OÜ Tespera teavitab oma otsusest mõistliku aja jooksul ostjat või tellijat.

11. Ostja või tellija, allkirjastades asja müügiarve, kinnitab et ta on tutvunud käesolevate Garantiitingimustega.

 

25.02.2012 Tallinn
OÜ Tespera juhataja
Urmas Kaljurand

Ostukorv

Sinu ostukorv on tühi.

Kiire transport üle eesti 1-3 päeva

 

 

 

 KÄRUKONKSUD JA LISAD

kärukonks

     MÜÜK JA PAIGALDUS 

e-poe tegemine ja loomine